Program terapeutyczny


Nasz program terapeutyczny obejmuje

1. Diagnozę uzależnienia i autodiagnozę – rozpoznanie objawów przez pacjenta.
2. Identyfikację z chorobą i stratami, które powstały w wyniku nałogowych zachowań.
3. Rozpoznanie i radzenie sobie z głodem (przymusem picia, brania, grania).
4. Uczenie się postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
5. Rozpoznanie i rozbrajanie psychologicznych mechanizmów obronnych.
6. Pracę nad bezsilnością wobec nałogowych zachowań.
7. Trening asertywnych zachowań.
8. Uczenie się rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotów choroby i radzenie sobie z nimi.
9. Pomagamy pacjentom w uznaniu potrzeby zmian niektórych rzeczy w ich życiu.
10. Inspirujemy pacjentów do wypracowania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
11. Uczymy jak rozwijać swoje umiejętności, zdolności, zainteresowania.

Prowadzimy terapię w trybie stacjonarnym z zakwaterowaniem.

Do ośrodka przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie.

Stacjonarna terapia uzależnień odbywa się w uroczym pensjonacie, położonym w wyjątkowym miejscu jakim jest Krynica Morska, w pobliżu morza i sosnowych lasów.

Oferujemy przytulne dwuosobowe pokoje, domową, ciepłą atmosferę, smaczną i zdrową kuchnię (możliwa dieta po ustaleniu z psychodietetykiem), basen ze strefą saun, całodobową opiekę terapeutyczną, oraz intensywny, 4- tygodniowy program terapii z możliwością przedłużenia . Zapewniamy zwolnienia lekarskie.

Istnieje możliwość indywidualnego czasu i planu terapii, dostosowywanego do możliwości pacjenta po ustaleniu z zespołem terapeutów.

Rodzinie osoby potrzebującej pomocy oferujemy wsparcie w postaci porad dotyczących:

1. Jak pomóc osobie dostrzec, problem?
2. Jak pomóc podjąć decyzję o podjęciu terapii?
3. Nowego spojrzenia na uzależnienie, jako chorobę rodzinną oraz nowych postaw i zachowań.
4. Jak radzić sobie z problemami wynikającymi z przystosowania do niezdrowej sytuacji w domu?

Terapia w oddziale stacjonarnym jest przeznaczona głównie dla osób mających problem z utrzymaniem abstynencji, służy wzmocnieniu motywacji do rozstania się z nałogowymi zachowaniami. Terapia służy też poprawie emocjonalnego funkcjonowania i wzmocnieniu psychicznej odporności na stresy, kłopoty, czy problemy życia codziennego. Uczymy umiejętności potrzebnych by radzić sobie ze wszystkimi sprawami, czy problemami, które mogą prowokować do kompulsywnych zachowań i zagrażają abstynencji.

Po ukończeniu terapii stacjonarnej oferujemy możliwość dalszego kontaktu z terapeutami  oraz możliwość udziału w cotygodniowych grupach wsparcia z udziałem osób utrzymujących abstynęcję  w celu dzielenia się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu.

Mamy przekonanie, że takie właśnie połączenie jest najskuteczniejszą formą terapii.