Terapia


„Wykonuj trudne zadania kiedy są jeszcze łatwe. Podejmuj wielkie wyzwania kiedy są jeszcze małe. Podróż tysiąca mil musi zacząć się od jednego kroku.”

Laozi

Uzależnienie…, a terapia

Według nas uzależnienie jest chorobą duszy, ciała i umysłu. Dlatego terapia uzależnień powinna uwzględniać wszystkie aspekty tej choroby, jako że niszczy ona lub upośledza całego człowieka oraz jego otoczenie. Z tego względu w ośrodku prowadzimy terapię holistyczną.  Integrujemy w terapii nie tylko różne metody i szkoły terapeutyczne, co jest już obecnie normą, ale także ustalenia całego obszaru wiedzy dotyczącej uzależnień. Pozwala to nie tylko uczynić proces terapeutyczny bardziej skutecznym, ale też sprawia, że terapia uzależnień u każdego pacjenta jest inna i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Elementy terapii

W pracy z pacjentem stosujemy techniki polegające na wydobywaniu z pacjenta mocnych stron oraz budowaniu jego poczucia kompetencji i wartości. Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu własnej terapii.

Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej staje się osobą wspierającą jego zmianę. Rolą terapeuty jest wyznaczanie kierunku i takie prowadzenie pacjenta, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości obecnie funkcjonuje, zrozumiał przyczynę swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia.

Pobyt w ośrodku rozpoczyna rzetelna diagnoza stanu psychicznego pacjenta. Badamy problemy pacjenta w rozmaitych obszarach jego życia. Wywiad dotyczy różnych aspektów, w tym rodziny pochodzenia pacjenta, nauki, doświadczeń z dzieciństwa, rodziny obecnej, funkcjonowania społecznego, chorób somatycznych

Na co kładziemy nacisk?

Najważniejsze jest dotarcie do prawdziwych przyczyny problemu. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie.

Po ustaleniu diagnozy rozpoczyna się etap motywowania do zmiany. Kluczowe jest tu nawiązanie dobrego sojuszu terapeutycznego, opartego na współpracy. Terapeuta pomaga pacjentowi w nazwaniu jego problemu, rozwiewa ambiwalencję dotyczącą zmiany, towarzyszy przy dokonywaniu wyboru drogi i planowaniu. Oddziaływania terapeuty nacechowane są empatią i zrozumieniem. Terapia bazuje na zasobach pacjenta i to on sam dokonuje wyborów, ponieważ to on wie najlepiej, co jest mu potrzebne i co mu pomaga.

Kolejnym elementem procesu jest terapia grupowa.